Choď na obsah Choď na menu
 


Cloverleaf - 1. časť - 3. kapitola

28. 10. 2012

 

1. časť - Minulosť

3. kapitola - Výčitky
slovensky:
„Tomu nemôžem uveriť, ty!“ osopil sa na Charlieho a utekal preč. V diaľke počul jeho krik, no nevenoval mu pozornosť.                                                                                                                         Sedel v kúte svojej izby a stále sa mu premávali myšlienky z celého dňa. Charliemu som naozaj veril, ako mi to mohol urobiť? Nikdy to nepochopím, len tak mi ukradne koňa a utečie s ním preč. Ale počkať, vo vaku som nemal mobil. Ihneď prekutral celú izbu a mobil našiel v zásuvke v nočnom stolíku. Niečo tu nehrá. Mobil si dal do vrecka a zamieril do Alanovej izby. ,,No čo, mal si dnes peknú túru?“ Bratov úlisný úškrn mu všetko prezradil. Tom nahnevane zatvoril dvere a konečne mu všetko dávala zmysel: Alan išiel nepozorovane za mnou, musel mňa a Charlieho počuť, keď sme sa rozprávali a potom mi ukradol koňa aj mobil, aby som sa nedovolal domov a nezmaril mu tak jeho plán. Keď Alan prišiel do klubu, povedal Charliemu, že ja som Alana požiadal, aby Šancu zobral domov a ešte ďalšie výmysly. Charlie zobral Šancu do jej boxu a postaral sa o ňu, zatiaľ, čo ja som si myslel, že to bol on, Charlie mi len chcel pomôcť a postaral sa o Šancu za mňa.Som to ja ale hlupák, čo ma to napadlo?! Charlie by mi nikdy nezobral koňa. Večer okolo siedmej išiel vždy aj so Šancou k škovránčiemu poľu a ani teraz neodolal.                                                                                         „Ahoj, Šanca.“ Prihovoril sa jej a vošiel do boxu. Nasadil jej ohlávku a až vtedy si všimol akú má krásnu ligotavú srsť, kopytá boli tiež čisté a box ako vymenený. Chudák Charlie, ako som si to o ňom mohol myslieť? Takto perfektne som sa o Šancu ešte nikdy nepostaral, musel tu byť hodiny. Keď už nasadil Šanci aj sedlo, vydal sa s ňou na vychádzku.  
česky:

"Tomu nemohu uvěřit, ty!" Osopil se na Charlieho a utíkal pryč. V dálce slyšel jeho křik, ale nevěnoval mu pozornost. Seděl v koutě svého pokoje a stále se mu jezdily myšlenky z celého dne. Charliemu jsem opravdu věřil, jak mi to mohl udělat? Nikdy to nepochopím, jen tak mi ukradne koně a uteče s ním pryč. Ale počkat, ve vaku jsem neměl mobil. Ihned prekutral celý pokoj a mobil našel v zásuvce v nočním stolku. Něco tu nehraje. Mobil si dal do kapsy a zamířil do Alanova pokoje. ,, No co, měl jsi dnes hezkou túru? "Bratrů úlisný úšklebek mu všechno prozradil. Tom naštvaně zavřel dveře a konečně mu všechno dávala smysl: Alan šel nepozorovaně za mnou, musel mě a Charlieho slyšet, když jsme si povídali a pak mi ukradl koně i mobil, abych se nedovolal domů a Nezmar mu tak jeho plán. Když Alan přišel do klubu, řekl Charliemu, že jsem Alana požádal, aby Šanci sebral domů a ještě další výmysly. Charlie vzal Šanci do jejího boxu a postaral se o ni, zatímco jsem si myslel, že to byl on, Charlie mi jen chtěl pomoci a postaral se o Šanci za mňa.Som to ale hlupák, co mě to napadlo?! Charlie by mi nikdy nevzal koně. Večer kolem sedmé šel vždy i se šance k škovránčiemu poli a ani teď neodolal. "Ahoj, Šance." Promluvil se jí a vešel do boxu. Nasadil ohlávku a tehdy si všiml jakou má krásnou ligotavou srst, kopyta byly také čisté a box jako vyměněný. Chudák Charlie, jak jsem si to o něm mohl myslet? Takto perfektně jsem se o Šanci ještě nikdy nepostaral, musel tu být hodiny. Když už nasadil šanci i sedlo, vydal se s ní na vycházku.

Autor: leonie

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.